Rejsebetingelser og gebyrer

ARRANGEMENT
Alle ture købt hos Vagabond Tours er arrangeret af Vagabond Tours i samarbejde med lokale leverandører (f.eks. hoteller, transportselskaber og andre arrangører).

TILMELDING
Ture kan bestilles via bestillingsformularen på hjemmesiden. Der pålægges et gebyr på 145 kr. pr. booking. Da bookinggebyret pålægges pr. faktura, er det muligt for flere personer at høre under samme booking. Tilmeldingen er bindende for kunden fra det øjeblik, den meddeles - også når dette sker mundtligt. Afbestillingsreglerne gælder fra dette tidspunkt for samtlige personer, som tilmeldingen omfatter. Aftalen er bindende for Vagabond Tours når bureauet skriftligt bekræfter bestillingen ved at fremsende en faktura pr. mail, der angiver rejsemål, dato og pris.

DEPOSITUM
Depositum (samt evt. afbestillingsforsikring) betales senest 3 dage efter modtagelse af faktura. Depositummets størrelse pr. person er:

  • 500 kr. for kano- og tømmerflådeture
  • 2000 kr. for alle øvrige ture

Ved indbetaling af depositum bekræfter du samtidig at have gennemlæst og accepteret vilkår og rejsebetingelser.

SIDSTE ØJEBLIKS TILMELDING
Ved tilmelding til individuelle ture "i sidste øjeblik", dvs. mindre end 60 dage før turens start, skal indbetales et depositum på mindst 50% af rejsens pris, før reservation kan påbegyndes. På kontoret har vi brug for 4 uger til at arrangere en individuel tur og du skal således afgive din bestilling min. 4 uger før startdatoen for din tur. Ved booking af fællestur mindre end 60 dage før afrejse kan der forekomme en forhøjet pris på fly.

SLUTBETALING
Restbeløbet forfalder til betaling 60 dage før afrejse. Dato for indbetaling af restbeløb er anført på fakturaen. Vær opmærksom på, at vi ikke sender påmindelse om betaling af restbeløb ligesom vi ikke fremsender kvittering for modtagelse af betaling. Vagabond Tours har ret til at annullere en kundes rejsearrangement, såfremt betalingsfristen for restbeløbet ikke overholdes.

FREMSENDELSE AF DOKUMENTER
Materiale, som kan sendes pr. e-mail, vil blive sendt til deltageren på denne måde (f.eks. faktura, følgebrev mm). Rejsedokumenter fremsendes ca. 7 dage før afrejse (enten pr. post, pr. e-mail eller gøres tilgængelig på en kode-beskyttet side på vores hjemmeside).

Rejsedokumenterne der fremsendes med post, sendes med GLS og leveres til nærmeste pakkeshop. Hentes pakken ikke inden 10 dage, sendes den retur - en ny forsendelse vil koste 100 kr. Det er muligt at vælge levering med omdeling (tillæg på 50 kr.), dette skal du gøre opmærksom på ved bestilling.

Leveringer til udland kan blive opkrævet et gebyr på 100 kr. Grønland og Færøerne kan blive opkrævet et gebyr på 200 kr.

DELTAGERENS ÆNDRING AF TUR
Ved enhver ændring af rejsearrangementer (f.eks. ændringer i dato, annullering af kørsel af bagage, annullering af ekstra nat mm.), som er bestilt mundtligt eller skriftligt, opkræves ændringsgebyr, såfremt det er muligt at foretage den ønskede ændring, dog aldrig muligt når fly indgår i rejsen. Eventuelle tilkøb, som foretages efter fakturering af turen (fx proviant, kørsel af bagage, ekstra nat mm.) betragtes ikke som en ændring og vil ikke blive pålagt et ændringsgebyr. Dog opkræves ændringsgebyr ved ændring og eller annullering af tilkøb, såfremt det er muligt at foretage den ønskede ændring.

Ændringer er kun mulige indtil 90 dage før afrejsen. Ændringer senere end 90 dage før rejse betragtes som en afbestilling og en fornyet bestilling. Det er IKKE muligt at ændre dato og destination, hvis man i forbindelse med en fællestur har fået lavet special-tilretninger som f.eks. ændring af flyplan (dato, destination mm). Evt. tegnet afbestillingsforsikring er tabt, hvis man skifter tur eller ændrer dato.

AFBESTILLING
For alle bindende tilmeldinger til en tur betales et beløb ved afbestilling: Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejsen er depositumet tabt. Afbestilles rejsen 60-45 dage før afrejsen er halvdelen af turens pris tabt (dog minimum depositum). Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før rejsen, er den fulde pris for rejsen tabt. Alle afbestillinger skal ske skriftligt for at være gyldige.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. For 6% af rejsens pris kan du forsikre sig dig mod økonomisk tab ved afbestilling på grund af dokumenteret sygdom mm. Vagabond Tours samarbejder med Gouda omkring forsikring. Forsikringen skal tegnes samtidig med bekræftelse af rejsen (ikke på et senere tidspunkt). Se betingelserne for afbestillingsforsikringen.

REJSEFORSIKRING
På rejser i Europa skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort (bestilles hos hjemkommune eller på www.borger.dk). Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til nødvendig sygehjælp og sidestiller dig med borgere i det EU/EØS-land, som du rejser i og dækker sygdomsbehandling på offentlige hospitaler og klinikker. Vær opmærksom på, at der i nogle EU/EØS-lande er en egenbetaling, som du selv skal stå for - medmindre du har en rejseforsikring.

Du bør tegne en rejseforsikring, så du kan blive hjemtransporteret til Danmark, i tilfælde af, at du ikke kan benytte din sædvanlige hjemrejsebillet pga. opstået sygdom. På rejser uden for EU er du ikke dækket, og du skal have en rejseforsikring, der dækker behandling og hjemtransport.

Vi anbefaler, at man tilkøber bagageforsikring til dækning af forsinket, bortkommet eller skadet bagage. Vagabond Tours' forsikring dækker ikke turdeltageres evt. bekadede eller bortkomne ejendele (bagage, tasker og lign). Til evt. beskadiget eller bortkomne ejendele skal turdeltagere anvende egen private indbo eller rejseforsikring.

GLEMTE SAGER
Vagabond Tours søger ikke efter glemte sager.

AFLYSNING
Fællesture gennemføres normalt ved minimum 10 deltagere, medmindre andet er anført. Hvis en tur aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest 30 dage inden afrejsen. Vagabond Tours kan også aflyse en tur, hvis der i nærheden af rejsemålet er uroligheder eller naturkatastrofer. Hvis en tur aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb inkl. tegnede forsikringer.

DELTAGERENS PLIGT
Det forudsættes at deltageren sætter sig ind i det fremsendte materiale. Det er deltagerens pligt ved tilmelding at opgive for- og efternavn, som det står opført i pas. Deltageren skal således inden afrejsen kontrollere, at for- og efternavne i billetter og øvrige dokumenter er korrekte. Det er deltagerens pligt at sørge for gyldigt pas. Deltageren har ansvaret for at kontrollere, at faktura og rejsedokumenterne er i overensstemmelse med det bestilte og straks informere Vagabond Tours om evt. fejl. Ved en evt. ændring af navn i flybillet på grund af deltagerens ukorrekte opgivelse af navn opkræves et gebyr på 600 kr.

AFBRYDELSE AF OPHOLD
Såfremt deltageren af en eller anden grund afbryder en rejse eller et ophold vil der ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser (hotel, transport, kørsel af bagage, flybillet eller andet). Eventuelle omkostninger til transport, hotel eller andet i forbindelse med en afbrydelse bæres af kunden selv.

OVERDRAGELSE AF TUR
Turen kan ikke overdrages til andre.

GENNEMFØRELSE AF PLANLAGT PROGRAM
Dagsprogrammerne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste oplysninger. Vejrlig og andre uforudsete hændelser kan medføre nødvendige ændringer. Vagabond Tours' repræsentant på stedet kan alene beslutte, om der skal foretages ændringer i programmet (på grund af vejr, forhold hos en deltager eller lign.). Det kan forekomme, at flyselskaber ændrer deres tider eller ruter, hvilket Vagabond Tours ikke kan holdes ansvarlig for.

DELTAGELSE I TURE
Deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt omskiftelige vejrforhold, sker på eget ansvar. Det er deltagerens pligt at sætte sig ind i Vagabond Tours' gradueringssystem og tilmelde sig en tur, som ligger inden for deltagerens fysiske formåen.

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE (FÆLLESTURE)
Priser er (hvor intet andet er anført) beregnet med indkvartering i delt dobbeltværelse. Hvis man rejser alene betaler man som udgangspunkt altid et enkeltværelsestillæg. På fællesture har man mulighed for at forespørge om at dele et twin-værelse med en anden rejsende af samme køn. Modtager Vagabond Tours denne forespørgsel fra en anden deltager, vil man få refunderet tillægget.

UDBUD AF TURE
Turene anført på Vagabond Tours' hjemmeside er de ture, som er aktuelle i skrivende stund. Et turarrangement kan være udsolgt, hvorfor en bestilling først er bindende for Vagabond Tours, når bureauet bekræfter din bestilling ved udsendelse af faktura (se "Tilmelding" ovenfor). Vi tager forbehold for ændringer og fejl på hjemmesiden og i div. trykt materiale.

FORBEHOLD
Der tages almindelige forbehold for fejl og udeladelser i trykt materiale samt på hjemmesiden, samt for ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold eller valutakurser. Alle Vagabond Tours' ture gennemføres i henhold til lov om pakkerejser tiltrådt af Forbrugerrådet.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Vagabond Tours' repræsentant på stedet eller direkte til Vagabond Tours, således at fejlen kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for turdeltageren som muligt. Krav mod Vagabond Tours i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være Vagabond Tours i hænde i rimelig tid, dog senest 14 dage efter turens afslutning. Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for Vagabond Tours og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

GEBYRER (kr.)

Bookinggebyr (pr. faktura) 145
Ændring af bestilt rejsearrangement (pr. person)
600
Ændring af ud- eller hjemrejse på flybillet (fællestur)* 600
Ændring af navn i flybillet 600

* Såfremt billetten stadig kan indkøbes til samme pris.


KUNDERS PERSONDATA

Den 25. maj 2018 trådte en EU-forordning om persondata i kraft. Nedenfor kan du læse, hvordan Vagabond Tours opbevarer persondata.

Når du bestiller en tur hos Vagabond Tours beder vi om flg. oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mail

Disse oplysgninger er det, som kaldes "almindelige personoplysnigner" (i modsætning til "følsomme personoplysninger"). I Vagabond Tours gemmes ovenstående data i op til 5 år, hvis der er behov for dette. Oplysningerne gemmes i kodebeskyttede systemer (økonomisystem, mailsystem og system til fakturering/håndtering af rejse). Kun medarbejdere, som har behov for disse data, har adgang til dette. Hvis man ønsker sine persondata slettet tidligere end 5 år, kan man kontakte Vagabond Tours.

Samme data (ovenstående), som evt. er udskrevet på papir, gemmes i op til 1 år, hvorefter det merkuleres.

I nogle tilfælde oplyser rejsende Vagabond Tours om helbredsoplysninger (hvis det er relevant for gennemførelse af en rejse). I nogle tilfælde oplyser rejsende deres pasnummer til Vagabond Tours - dette er kun på fællesture, der går til lande, hvor pasoplysninger er påkrævet i forhold til udstedelse af flybilletter. Pas- og helbredsoplysninger slettes umiddelbart efter afviklet rejsearrangement.

NYHEDSBREVE
De personer, som modtager Vagabond Tours' nyhedsbreve, har selv skrevet sig op til at modtage nyhedsbrevet. De oplysninger som Vagabond Tours har om nyhedsbrevsmodtagere er personers emailadresse. Nyhedsbreve kan afmeldes i hvert nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Vagabond Tours har databehandleraftale med det firma (databehandler), som lagrer mailadresser til udsendelse af Vagabond Tours nyhedsbreve. Aftalen sikrer, at databehandleren overholder af de til enhver tid gældende krav og regler om behandling af personoplysninger under EU's Persondataforordning.

Vers. 24-05-2018

Accepter cookies

Vagabondtours.dk anvender cookies til at lagre informationer om dine besøg. Vi indsamler ikke personrelaterede informationer. Når du bruger vagabondtours.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere